KRASP

Komisja ds. Ekonomicznych


Przewodniczący
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zastępca Przewodniczącego
Wakat

Członkowie 

dr Klemens Budzowski, prof. KAAFM - rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab. Andrzej Mastalerz - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (rektor 2012-2020)

dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP - rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski - rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT - rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

__________________________________________________________________________________________________
Sprawozdania z działalności:
- dokument z 25.11.2022


projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej 2022/07/04
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 2022/04/13
Lista plików:
projekt rozporządzenia MZ w sprawie kredytów na studia medyczne 2021/12/07
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.