KRASP

Władze


Przewodniczący KRASPprof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej

 

Wiceprzewodniczący KRASP:prof. dr hab. Jacek Popiel
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Honorowy Przewodniczący KRASP


prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Politechnika Warszawska (rektor 2012-2020)
Przewodniczący KRASP (2016-2020)

 

Członkowie Prezydium KRASP:

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych
 
prof. dr hab. Roman Cieślak
Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej
 
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
 
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
 
prof. dr hab. Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
 
dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych
 
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych
 
dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC
Rektor Collegium Civitas
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych
 
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką
 
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Przewodnicząca Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej
 
prof. dr hab. Andrzej Rokita
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego
 
prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (rektor 2012-2020)
Przewodnicząca Komisji ds. Akredytacji i Rankingów
 
prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych
 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komisji ds. Sportu Akademickiego
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
Rektor Politechniki Warszawskiej
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia
 
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Przewodnicząca Komisji ds. Nauki
 
prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
 

Przewodniczący komisji powołanej na okres jednej kadencji

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki
Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002), Przewodniczący KRASP (1999-2002)
Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego

Przewodniczący Zespołu Bolońskiego

prof. dr hab. Wiesław Banyś
Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008–2016), Przewodniczący KRASP (2012-2016)

 

Przewodniczący zespołów zadaniowych powołanych na okres jednej kadencji
i inne osoby niebędące członkami Prezydium, biorące udział w pracach Prezydium
z głosem doradczym

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012–2016)
Przewodniczący Zespołu Antykryzysowego

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW
Uniwersytet Warszawski (rektor 2012–2020)
Przewodniczący Zespołu ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich

prof. dr hab. Lech Dzienis
Politechnika Białostocka (rektor 2012–2020)
Przewodniczący Zespołu ds. Współpracy z Polonią

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Rektor Politechniki Lubelskiej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Agata Kulesza
p.o. Sekretarz Generalna

 

 

 

 

 

 Władze KRASP w kadencji 2016-2020

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.