KRASP

Władze


Przewodniczący KRASP


prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej


Wiceprzewodniczący KRASP:

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego


prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Honorowy Przewodniczący KRASP

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008-2016)
Strona Prof. Wiesława Banysia

 

Członkowie Prezydium KRASP:

 • prof. dr hab. Andrzej Chochół
  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
 • prof. dr hab. Antoni Cygan
  Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis
  Rektor Politechniki Białostockiej
  Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką

 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (rektor 1996-2016)
  Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej

 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
  Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
  Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

 • prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
  Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 2008-2016)
  Przewodniczący Komisji ds. Nauki

 • prof. dr hab. Jan Łaszczyk
  Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (rektor 2008-2016)
  Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
  Rektor Politechniki Poznańskiej
  Przewodniczący Komisji ds. Sportu Akademickiego

 • prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
  Rektor Politechniki Wrocławskiej
  Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej

 • prof. dr hab. Bronisław Marciniak
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rektor 2008-2016)
  Przewodniczący Komisji ds. Dużej Infrastruktury Badawczej

 • prof. dr hab. Andrzej Mastalerz
  Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego

 • prof. dr hab. Jerzy Nowacki
  Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak
  Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

 • prof. dr hab. Marcin Pałys
  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
  Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
  Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
  Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

 • prof. dr. hab. Witold Stankowski
  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ)

 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016)
  Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów

 • kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
  Rektor Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych

 • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
  Rektor Politechniki Opolskiej
  Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki
  Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)
  Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego

 

W pracach Prezydium KRASP biorą udział z głosem doradczym:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
  Rektor Politechniki Koszalińskiej
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski
  Politechnika Warszawska
  Sekretarz Generalny KRASP

 • dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Przewodnicząca Zespołu Bolońskiego

 

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.