KRASP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Logopedia, studia stacjonarne II stopnia
Rodzaj studiów II stopnia
Wydział Instytut Filologii Polskiej
Osoba kontaktowa tel. 48 12/ 662 61 44
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opłaty

-

Wymagania

Kryteria przyjęć:

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia kierunków:

  • logopedia
  • filologia polska – specjalność: logopedyczna
  • filologia polska
  • pedagogika specjalna
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • psychologia

posiadających uprawnienia nauczycielskie

 Kryteria kwalifikacji:

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku logopedia i filologia polska – specjalność logopedyczna 

  • konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty według skali:

ocena

punkty

3,0

10

3,5

20

4,0

30

4,5

40

5,0

50

Ponadto dla absolwentów kierunku logopedia i filologia polska specjalność logopedyczna będzie stosowany przelicznik 1,2 pkt.

W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów I stopnia.

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.