KRASP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pedagogika* przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite mgr - stac.
Rodzaj studiów jednolite magisterskie
Wydział Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Osoba kontaktowa tel. (+48 12) 662 66 36
Liczba punktów ECTS 300
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 10 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis

Specjalność nauczycielska

Opłaty

-

Wymagania

Kryteria - „nowa matura”:

 Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego  (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kryteria - „stara matura”:

 Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego zapisanych na świadectwie dojrzałości.

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.