KRASP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Ekonomia społeczna, studia niestacjonarne I stopnia
Rodzaj studiów I stopnia
Wydział Instytut Prawa i Ekonomii
Osoba kontaktowa tel. (+48 12) 662 62 11
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opłaty

Wysokość opłaty za semestr studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosić będzie 2000 zł.

Wymagania

Kryteria przyjęć - "nowa matura":

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kryteria przyjęć - "stara matura":

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka

polskiego oraz  języka obcego nowożytnego.

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z 

języka obcego nowożytnego decydować  będą – w kolejności –

 oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka,

 geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.