KRASP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bioinformatyka - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Rodzaj studiów I stopnia
Wydział Instytut Biologii
Osoba kontaktowa tel. (+48 12) 662 67 20
Liczba punktów ECTS 210
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 7 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opłaty

-

Wymagania

Kryteria przyjęć - „nowa matura”:

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - przez współczynnik 1,5.

 

Kryteria przyjęć - „stara matura”: >

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.