KRASP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bezpieczeństwo państwa, studia stacjonarne II stopnia
Rodzaj studiów II stopnia
Wydział Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Osoba kontaktowa tel. 48 12/662 66 04
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis

Specjalności do wyboru:

> bezpieczeństwo wewnętrzne,

> bezpieczeństwo międzynarodowe (w jezyku angielskim lub polskim),

> bezpieczeństwo informacyjne,

> bezpieczeństwo militarne,

> edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa (nauczycielska)

 

Opłaty

-

Wymagania

Kryteria przyjęć:

Konkurs dyplomów: ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów).

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku oraz laureatów międzynarodowych, centralnych i ogólnopolskich konkursów i olimpiad z zakresu: Wiedza o Bezpieczeństwie i Obronności (wg oddzielnych zasad).

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.