KRASP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Matematyka, studia niestacjonarne I stopnia
Rodzaj studiów I stopnia
Wydział Instytut Matematyki
Kod ERASMUS 461
Osoba kontaktowa tel. (+48 12) 662 62 73
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis

1. Specjalności nauczycielskie:

- matematyka (nauczycielska),

- matematyka z informatyką (nauczycielska),

* obejmują wstępne przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne) do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie nauczania przedmiotów: matematyka i matematyka z imformatykąw szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

2. Specjalność nienauczycielska:

- analiza danych

 UWAGI:

Kierunek lub specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych może zostać uruchomiony w przypadku gdy spełnia warunki wskazane przez Rektora w odrębnych regulacjach dotyczących ustalonych limitów niezbędnych do uruchomienia kierunku/specjalności

Opłaty

Wysokość opłaty za semestr studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosić będzie 2400 zł.

Wymagania

Kryteria przyjęć - „nowa matura”:

Lista rankingowa kandydatów na studia (wspólna dla „nowej” i „starej” matury) zostanie sporządzona na podstawie liczby K punktów kwalifikacyjnych.

W odniesieniu do „nowej” matury liczba K równa się większej z następujących dwóch liczb:

A oraz 1,5ˑB

gdzie:

A – wynik w procentach z matematyki na poziomie podstawowym (część pisemna),

B – wynik w procentach z matematyki na poziomie rozszerzonym (część pisemna).

Jeżeli kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na którymś z wymienionych poziomów, to przyjmuje się  odpowiednio A=0 lub B=0.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu UP w Krakowie.

Kryteria przyjęć - „stara matura”:

Lista rankingowa kandydatów na studia (wspólna dla „nowej” i „starej” matury) zostanie sporządzona na podstawie liczby K punktów kwalifikacyjnych.

W odniesieniu do „starej” matury liczba K równa się, wyrażonej procentowo (zgodnie z obowiązującą w czasie postępowania rekrutacyjnego Uchwałą Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) ocenie z pisemnej części egzaminu dojrzałości z matematyki.

Jeżeli kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki, to przyjmuje się K=0.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.