KRASP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logo - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Biologia, studia stacjonarne I stopnia - specjalności
Rodzaj studiów I stopnia
Wydział Instytut Biologii
Kod ERASMUS 421
Osoba kontaktowa tel. (+48 12) 662 67 20
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis

Specjalności nauczycielskie:

- biologia (nauczycielska)

- biologia z modułem chemia (nauczycielska).

Opłaty

-

Wymagania

Kryteria przyjęć - „nowa matura”:

Średnia wyników  egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

Kryteria przyjęć - „stara matura”:

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości - część pisemna.

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.