KRASP

Uczelnia Łazarskiego

Logo - Uczelnia Łazarskiego
International Relations
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Osoba kontaktowa Marta Chmielewska
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Tak
Opis
tosunki międzynarodowe to idealne studia dla osób ciekawych świata oraz pragnących mieć wpływ na otaczającą je rzeczywistość społeczną i polityczną. Studenci zdobywają wiedzę o stosunkach międzynarodowych, niezwykle przydatną przy podejmowaniu decyzji w obszarach polityki, biznesu czy mediów. Zgłębiają meandry współczesnych relacji międzynarodowych, doskonalą znajomość języków obcych i zdobywają umiejętności przydatne w świecie biznesu. Poznają zasady funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych oraz ich cywilizacyjnych, politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań. Zdobywają też wiedzę na temat podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w kontekście międzynarodowym oraz umiejętności analityczne, pozwalające na podjęcie pracy na stanowiskach wymagających racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Absolwenci mają umiejętność pracy w grupie i komunikowania się w międzynarodowym środowisku, są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytucjach unijnych i korporacjach. Specjalność: - European studies
Opłaty
Studia II stopnia stacjonarne: opłata za semestr* 4 560 zł * http://rekrutacja.lazarski.pl/oplaty/oplaty-za-studia/
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.