KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Wydział Dziekanat Studium Licencjackiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Absolwent tego kierunku studiów powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Powinien być przygotowany do opracowywania programów działania przedsiębiorstwa oraz wdrażania i kontroli ich realizacji w sytuacji postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranica oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności: Gospodarka krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Funkcjonowanie Unii Europejskiej.
Opłaty
Studia stacjonarne - bezpłatne Studia niestacjonarne - 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.