KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Wydział Dziekanat Studium Licencjackiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Absolwent tego kierunku studiów powinien opanować wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, nauk prawnych i politycznych, umożliwiającą mu poznanie i zrozumienie charakteru i mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien także zdobyć´ umiejętność´ analizy problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej. Studia I stopnia przygotowują do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. W ramach kierunku Stosunki międzynarodowe student może wybrać jedną z następujących specjalności: Dyplomacja i polityka międzynarodowa Gospodarka krajów Europy Środkowej i Wschodniej Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Opłaty
Studia stacjonarne - bezpłatne Studia niestacjonarne - 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.