KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polityka społeczna (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Wydział Dziekanat Studium Licencjackiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Absolwent tego kierunku studiów powinien być przygotowany do realizacji zadań socjalnych o charakterze operacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ich finansowania. Powinien być wykwalifikowanym, kompetentnym urzędnikiem, a zakres jego wykształcenia powinien pozwalać mu na pełnienie również ról kierowniczych na niższych szczeblach zarządczych w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych, na każdym poziomie: lokalnym, regionalnym, krajowym. W ramach kierunku Polityka społeczna student może wybrać jedną z następujących specjalności: Administracja publiczna w Unii Europejskiej Służby społeczne i praca socjalna Systemy zabezpieczenia społecznego
Opłaty
Studia stacjonarne - bezpłatne Studia niestacjonarne - 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.