KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Wydział Dziekanat Studium Licencjackiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Absolwent tego kierunku studiów powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, znać podstawy metod i technik analizy ilościowej oraz posiadać´ umiejętność´ wykorzystania ich w praktyce. Powinien posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać problemy makro- i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, w tym nowoczesnych technologii informatycznych. Studia I stopnia dostarczają absolwentom nie tylko konkretnej wiedzy, ale poprzez analizę licznych modeli strukturalizują ich myślenie. Pracodawcy doceniają walory absolwentów tego kierunku, takie jak: elastyczność, samodzielność myślenia, racjonalność, a dowodem tego są liczne oferty praktyk dla studentów MIESI i dobre perspektywy zatrudnienia po dyplomie. W ramach kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne student może wybrać jedną z następujących specjalności: Demografia Ekonometria Ekonomia matematyczna Informatyka gospodarcza Metody analizy decyzji Metody badania i analizy rynku Statystyka stosowana
Opłaty
Studia stacjonarne - bezpłatne Studia niestacjonarne - 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.