KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Wydział Dziekanat Studium Licencjackiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Absolwent tego kierunku studiów powinien wykazać się znajomością wiedzy ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej i technicznej. Powinien być specjalistą zdolnym do całościowego ujmowania procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz posiadający wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego kształtowania tych procesów. Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna będą w szczególności przygotowani do pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, z uwagi na: • gruntowną wiedzę w zakresie: ekonomicznych, społecznych i ekologicznych podstaw rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zarządzania procesami tego rozwoju • zdolność widzenia i rozumienia przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w skali miasta, regionu, Europy i świata • umiejętność formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej oraz współpracy w ramach regionów europejskich. W ramach kierunku student może wybrać jedna z następujących specjalności: Gospodarowanie przestrzenią. Gospodarka samorządowa.
Opłaty
Studia stacjonarne - bezpłatne Studia niestacjonarne - 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.