KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Europeistyka (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Wydział Dziekanat Studium Licencjackiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Absolwent tego kierunku studiów powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa europejskiego, mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji, uwarunkowań rozwoju regionów europejskich, a także z zakresu politologii, socjologii i funkcjonowania państwa. Powinien posiadać m.in. umiejętność zabiegania o wykorzystanie różnorodnych funduszy UE, nadzorowania, dokumentowania i rozliczania projektów pomocowych, przygotowywania i rozstrzygania przetargów publicznych, a także wdrożenia reguł UE do przygotowania i praktycznej realizacji planów rozwoju lokalnego. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w urzędach i instytucjach administracji publicznej, związanych z gospodarką europejską i międzynarodową (specjaliści gospodarczy w urzędach administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialni za rozwój lokalny, w tym za współpracę międzynarodową czy międzyregionalną), jak również do pełnienia funkcji menedżera średniego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. W ramach kierunku Europeistyka student może wybrać jedną z następujących specjalności: Europejskie media i komunikowanie Społeczeństwo i polityka współczesnej Europy Instytucje i prawo Unii Europejskiej Gospodarka i polityki wspólnotowe Unii Europejskiej Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Opłaty
Studia stacjonarne - bezpłatne Studia niestacjonarne - 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.