KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Rodzaj studiów 1
Wydział Dziekanat Studium Magisterskiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej wyposażają absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowań wynikających z aktywności międzynarodowej państw, narodów, etnosów oraz organizacji międzynarodowych i przedsiębiorstw. Studia te szczególnie pogłębiają wiedzę na temat charakteru i znaczenia polityki jako aktywności o zasięgu globalnym. Absolwenci tego kierunku studiów podejmują pracę (na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych) w instytucjach bezpośrednio związanych ze stosunkami międzynarodowymi (służba dyplomatyczna, praca w agendach unijnych oraz w innych organizacjach międzynarodowych), w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z handlem międzynarodowym, w jednostkach administracji publicznej zajmujących się polityką zagraniczną oraz międzynarodowym kontekstem polityki gospodarczej i społecznej, a także w mediach zajmujących się problematyką międzynarodową. Absolwenci przygotowani są też do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i do podejmowania studiów trzeciego stopnia.
Opłaty
studia stacjonarne – bezpłatne studia niestacjonarne – 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.