KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Rodzaj studiów 1
Wydział Dziekanat Studium Magisterskiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia drugiego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii międzynarodowej i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w instytucjach i organach administracji publicznej zorientowanych na współpracę z zagranicą, w organizacjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach, w tym w korporacjach międzynarodowych, a także do prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej, której zakres obejmuje rynki zagraniczne. Ponadto przygotowują one do podejmowania studiów trzeciego stopnia.
Opłaty
studia stacjonarne – bezpłatne studia niestacjonarne – 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.