KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Rodzaj studiów 1
Wydział Dziekanat Studium Magisterskiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia drugiego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. Oferta dydaktyczna na tym kierunku daje możliwość specjalizacji w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden nakierowany jest na metody ilościowe w ekonomii i w badaniach społecznych, a drugi – na informatykę gospodarczą. Program obejmuje przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii. Studia te rozwijają kompetencje, które sprawiają, że absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy w centrach badawczych oraz centrach biznesowych kraju. Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
Opłaty
studia stacjonarne – bezpłatne studia niestacjonarne – 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.