KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Rodzaj studiów 1
Wydział Dziekanat Studium Magisterskiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Handlowej dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu gospodarowania przestrzenią w warunkach zrównoważonego rozwoju. Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wysoko wykwalifikowanych specjalistów i na stanowiskach kierowniczych w zakresie gospodarki przestrzennej lub do działalności gospodarczej na własny rachunek. Przygotowują także do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
Opłaty
studia stacjonarne – bezpłatne studia niestacjonarne – 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.