KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ekonomiczna analiza prawa (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Rodzaj studiów 1
Wydział Dziekanat Studium Magisterskiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomiczna analiza prawa (European Master in Law and Economics – EMLE) w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w wymiarze krajowym i zagranicznym, pracy na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.
Opłaty
studia stacjonarne – bezpłatne studia niestacjonarne – 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.