KRASP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Logo - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Administracja (studia stacjonarne/niestacjonarne)
Rodzaj studiów 1
Wydział Dziekanat Studium Magisterskiego
Kod ERASMUS PL WARSZAW03
Osoba kontaktowa Biuro rekrutacji SGH: 22 564 96 53
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w Szkole Głównej Handlowej mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problemy w krajowych strukturach administracji publicznej i gospodarczej, jak również w administracji Unii Europejskiej, pracując na stanowiskach wymagających znajomości prawa, ekonomii i zarządzania. Absolwenci tego kierunku są też przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego interpretacji, a także do podejmowania studiów doktoranckich.
Opłaty
studia stacjonarne - bezpłatne studia niestacjonarne - 3200 zł/semestr
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.