KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia stacjonarne (po logopedii - kontynuacja)
Rodzaj studiów 1
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia stacjonarne drugiego stopnia dzienne, zakończone dyplomem magistra po II roku studiów. * Studia oferują kształcenie na specjalności logopedia, która przygotowuje do pracy na stanowisku logopedy w przedszkolach i szkołach, poradniach rehabilitacyjnych, poradniach logopedycznych. * Absolwent uzyska kompetencje w zakresie diagnozowania i terapii logopedycznej.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
Studia stacjonarne są bezpłatne.
Wymagania
O przyjęcie na powyższą specjalność mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie specjalności: logopedia * Podstawą kwalifikacji są wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym. * Egzamin wstępny organizowany jest w formie testowej. Kandydaci otrzymują na egzaminie jeden zestaw pytań testowych z zakresu pedagogiki specjalnej. * Zakres egzaminu obejmuje podstawowe treści programowe zawarte w standardach nauczania z pedagogiki specjalnej.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.