KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika, studia drugiego stopnia stacjonarne (ogólnokierunkowa)
Rodzaj studiów 1
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia ogólnokierunkowe na kierunku pedagogika bez specjalności - absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika. Studia adresowane są do kandydatów legitymujących się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia. Absolwent kończy studia uzyskując stopień mgr pedagogiki.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
Studia stacjonarne są bezpłatne.
Wymagania
Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości („stara” lub „nowa” matura) i dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata. * Podstawą kwalifikacji są wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym. * Egzamin wstępny organizowany jest w formie testowej. Kandydaci otrzymują na egzaminie jeden zestaw pytań testowych z zakresu pedagogiki. * Zakres egzaminu obejmuje podstawowe treści programowe zawarte w standardach nauczania z pedagogiki.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.