KRASP

KRASP w liczbach


 • utworzony przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie
 • dobrowolne zrzeszenie polskich rektorów szkół wyższych
 • główny reprezentant i ciało opiniodawcze sektora szkolnictwa wyższego
 • “konfederacja” konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych:
  a) uniwersytetów
  b) uczelni technicznych
  c) uczelni rolniczych
  d) uczelni pedagogicznych
  e) uczelni ekonomicznych
  f) uczelni medycznych
  g) uczelni artystycznych
  h) uczelni wychowania fizycznego
  i) uczelni teologicznych
  j) uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych
  k) akademickich uczelni niepublicznych
 • założony w roku 1997

 • 108 członków + 9 członków stowarzyszonych (ok. 75% populacji studentów)
 • KRePSZ – stowarzyszony członek zbiorowy, reprezentujący 33 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
 • 10 Komisji merytorycznych, Zespół Boloński oraz Komisje dzisłające przy KRASP
 • ponad 120 posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego
 • 220 opinii nt. aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego
 • ok. 20 uchwał rocznie
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.