KRASP

KRASP w liczbach


  • utworzona przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie

  • instytucja przedstawicielska środowiska szkolnictwa wyzszego i nauki

  • główny reprezentant i ciało opiniodawcze sektora szkolnictwa wyższego
  • założona w roku 1997

  • 107 członków + 10 członków stowarzyszonych (ok. 70% populacji studentów)

  • 10 Komisji merytorycznych, Zespół Boloński oraz Komisje działające przy KRASP
  • ponad 120 posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego
  • 220 opinii nt. aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego
  • ok. 50 uchwał i stanowisk rocznie
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.