KRASP

KRASP w liczbach


  • utworzony przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie
  • dobrowolne zrzeszenie polskich rektorów szkół wyższych
  • główny reprezentant i ciało opiniodawcze sektora szkolnictwa wyższego
  • założony w roku 1997

  • 108 członków + 9 członków stowarzyszonych (ok. 77% populacji studentów)

  • 10 Komisji merytorycznych, Zespół Boloński oraz Komisje działające przy KRASP
  • ponad 120 posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego
  • 220 opinii nt. aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego
  • ok. 20 uchwał rocznie
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.