KRASP

Zespół ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich


Przewodniczący
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW - Uniwersytet Warszawski (rektor 2012-2020)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała - rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik - rektor Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Uniwersytet Jagielloński (prorektor ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych 2012-2020)

prof. dr hab. Tomasz Szapiro - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016)

dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP - Politechnika Poznańska, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej - Lider Projektu Uniwersytet Europejski EUNICE

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.