KRASP

Zespół ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli


Przewodniczący
prof. dr hab. Amadeusz Krause - Uniwersytet Gdański 

e-mail: adkraus@poczta.onet.pl; _tel.: 604 575 209

 

Członkowie
prof. dr hab. Bożena Muchacka - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr hab. Bożena Stawowska-Jundziłł, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS - rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.