KRASP

Komisja ds. Wyrównania Szans Edukacyjnych


Przewodnicząca
Anna Rutz - Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Członkowie:

prof.dr hab. Janina Filek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Maria Gorczyńska, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Katarzyna Lis
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Jolanta Sztobryn-Giercuszkiewicz
Politechnika Łódzka

dr Małgorzata Wróblewska
Politechnika Opolska

Radosław Cichański
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Justyna Markitoń
Uniwersytet Szczeciński

Marcin Matys
Katolicki Uniwerytet Lubelski Jana Pawła II

Justyna Rogowska
Uniwersytet Gdański

Marek Tankielun
Politechnika Wrocławska

Ireneusz Białek
Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych

Beata Gulati
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Anna Szymańska
Uniwersytet Warszawski

Andrzej Wójtowicz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

Strona www Komisji: odpowiedzialnewsparcie.pl