KRASP

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej


Przewodniczący
prof. Jerzy Lis - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zastępca Przewodniczącego
Wakat

Członkowie

prof. dr hab. Wiesław Banyś - Uniwersytet Śląski (Rektor 2008-2016)

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk - Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki - Politechnika Łódzka (Rektor 2008-2016)

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis - Politechnika Białostocka (Rektor 2012-2020)

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - Rektor Politechniki Poznańskiej

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB - Rektor Politechniki Białostockiej

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP - Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

prof. dr hab. Tomasz Szczepański - Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki - Fundacja Rektorów Polskich, Politechnika Warszawska (Rektor 1996-2002)

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.