KRASP

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka (rektor 2008-2016)

† prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – rektor Politechniki Opolskiej (do 17 lipca 2019 r. )

 

Członkowie

prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Uniwersytet Wrocławski, prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. naukowych

prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (rektor 2008-2016)

prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. inż Teofil Jesionowski – Politechnika Poznańska, prorektor ds. edukacji ustawicznej

prof. dr hab. Piotr Kielan – rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego HORYZONT 2020

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński – Politechnika Koszalińska (rektor 2005-2012)

prof. dr hab. Dorota Malec – Uniwersytet Jagielloński, prorektor ds. rozwoju

dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego, prorektor ds. współpracy z zagranicą

dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF – rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, przedstawicielka KRePUZ

mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit – Politechnika Warszawska, p.o. dyrektora Centrum Współpracy Miedzynarodowej

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prorektor ds. nauki

prof. dr hab. Michał Zasada – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prorektor ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Politechnika Śląska, prorektor ds. nauki i rozwojuSprawozdanie Komisji w kadencji 2016-2020


rządowy projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej 2018/10/23
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.