KRASP

Komisja ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego


Powstała z inicjatywy przedstawicieli środowiska naukowego: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Aarhus (Dania).

Członkowie Komisji w swojej pracy badawczej, jak i w praktyce zajmują się problematyką instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowywali oni m.in. koncepcyjne założenia jednych z największych przedsięwzięć publiczno-prywatnych w Polsce. Uczestniczą również w konferencjach naukowych dotyczących PPP w wiodących ośrodkach akademickich w Europie. Są autorami ponad 150 publikacji na temat partnerstwa, w tym: wiodących komentarzy, monografii oraz artykułów naukowych. Współpracują z renomowanymi wydawnictwami zagranicznymi i krajowymi. Na co dzień obok pracy naukowej wykonują m.in. zawody notariusza oraz radcy prawnego.

Celem Komisji jest stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, wskazywanie pożądanych kierunków zmian legislacyjnych, analizę polskiego ustawodawstwa pod kątem jego zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz upowszechnianie wiedzy na temat instytucji partnerstwa również poprzez działalność szkoleniową.

Swoje cele Komisja realizuje poprzez cykliczne seminaria naukowe, działalność naukowo-badawczą jej członków, działalność wydawniczą oraz ekspercką.

Członkami Komisji są:

Dr Henryk Nowicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

0d 2002 roku kieruje Podyplomowymi Studiami Prawa Zamówień Publicznych UMK. W latach 2008-2013 Członek Rady Zamówień Publicznych

Obszar zainteresowań: prawo zamówień publicznych, publiczne prawo gospodarcze, kontrola administracji, restrukturyzacja podmiotów gospodarczych, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i komunalnych

Dr Anna Górczyńska, Uniwersytet Łódzki

Obszar zainteresowań: europejskie oraz krajowe prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Obszar zainteresowań: problematyka związana ze statusem administracyjno-prawnym organizacji pożytku publicznego oraz ich funkcjonowaniem. Zagadnienia dotyczące realizacji zadań administracji publicznej. Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego jako forma realizacji zadań publicznych. Kwestie dotyczące ustroju i funkcjonowania stopni samorządu terytorialnego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej

Dr Marta Andrecka, Uniwersytet w Aarhus (Dania)

Obszar zainteresowań: prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi

Dr Agnieszka Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski

Obszar zainteresowań: prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, publiczne prawo gospodarcze

Mgr Aleksandra Kinga Mikicka, Uniwersytet Wrocławski

doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

Obszar zainteresowań: partnerstwo publiczno-prywatne, publiczne prawo gospodarcze, a także postępowanie administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw samorządu terytorialnego

Prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Obszar zainteresowań: prawa rynku kapitałowego, prawo zamówień publicznych, prawo konkurencji

Dr Wojciech Gonet, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zastępca notariusza

Obszar zainteresowań: prawo i finanse samorządu terytorialnego, prawo bankowe, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo nieruchomości

Dr hab. Paweł Nowicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

radca prawny

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Kierownik Podyplomowych Studiów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na UMK w Toruniu.

Obszar zainteresowań: prawo Unii Europejskiej, prawo zamówień publicznych, koncesje na roboty budowlane lub usługi, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo pomocy publicznej, polityki gospodarcze Unii Europejskiej.

Dr Tomasz Moll, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Obszar zainteresowań: prawo samorządu terytorialnego, procedura administracyjna, prawo administracyjne, partnerstwo publiczno-prywatne

Dr Piotr Marquardt

notariusz

Obszar zainteresowań: partnerstwo publiczno-prywatne, pomoc publiczna, postępowanie administracyjne

Dr hab. Michał Kania, Uniwersytet Śląski w Katowicach

radca prawny

Obszar zainteresowań: prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi, postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne


Szkolenie na temat partnerstwa publiczno-prywatnego jako metody realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym, 19 września 2014 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Prezentacje:

Partnerstwo Publiczno – Prywatne w sektorze szkolnictwa wyższego, dr hab. Michał Kania

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Analiza ekonomiczno-finansowa w PPP – jak sprawdzić, czy można i powinno się realizować projekt w PPP w sektorze szkolnictwa wyższego? dr Agnieszka Gajewska

Aleo, Platforma handlowo-aukcyjna aleo.com, Bartosz Traczyk

19 września 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (aula I w budynku C, al. Niepodległości 128) odbyły się warsztaty na temat partnerstwa publiczno-prywatnego jako metody realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym.

Celem warsztatów było stworzenie platformy umożliwiającej dokonanie analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) oraz wskazanie pożądanych kierunków jego realizacji w szkolnictwie wyższym.

Moderatorem spotkania był prof. Marek Bryx, Prorektor SGH ds. Zarządzania, Dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. W otwarciu warsztatów udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części:
1. Uwagi wprowadzające na temat PPP;
2. Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach PPP.

Udział w warsztatach był bezpłatny. Inicjatywa skierowana była przede wszystkim do Rektorów szkół wyższych.

Wydarzenie organizowane było przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Zaproszenie

Partner warsztatów:Szkolenie na temat partnerstwa publiczno-prywatnego jako metody realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym, 25 czerwca 2014 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Prezentacje:

Analiza ekonomiczno-finansowa w PPP – jak sprawdzić, czy można zrealizować
projekt w PPP?, dr Agnieszka Gajewska

Wsparcie Naukowe PPP, dr hab. Michał Kania

Wybór partnera prywatnego w PPP!, dr Paweł Nowicki
Partner warsztatów

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.