KRASP

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego


Przewodniczący
prof. dr. hab. inż. Jerzy Woźnicki - Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)

Członkowie

a) Zespół Konsultantów

prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Rektor 2016-2020)

prof. dr hab. Roman Cieślak - Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - Rektor Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik - Rektor Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW - Uniwersytet Warszawski (Rektor 2012-2020)

prof. dr hab. Jacek Popiel - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Politechnika Warszawska (Rektor 2012-2020)

b) Zespół Redakcyjny  

dr Iryna Degtyarowa - Fundacja Rektorów Polskich, Sekretarz Komisji

dr Marcin Dokowicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Maria Hulicka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kanclerz

dr Tomasz Jędrzejewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kanclerz

Anna Mrozowska - Polska Komisja Akredytacyjna

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.