KRASP

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor w latach 1996-2002)

Członkowie

a) Zespół Konsultantów

prof. dr hab. Ewa Bagińska – Uniwersytet Gdański, członek RGNiSW w latach 2010-2013

prof. dr hab. Wiesław Banyś – Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor w latach 2008-2016), przewodniczący KRASP w kadencji 2012-2016, członek EUA Board

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska (rektor w latach 2008-2016)

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski, przewodniczący RGNiSW

prof. dr hab. inż. Józef Lubacz – Politechnika Warszawska, przewodniczący RGNiSW w latach 2010-2013

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący KOiL

prof. dr hab. Witold Stankowski – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, przewodniczący KRePUZ

dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH – rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek – zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, członek Prezydium RGNiSW

prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Uniwersytet Warszawski, członek PAN

b) Zespół Redakcyjny

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor w latach 1996-2002), Fundacja Rektorów Polskich, Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego

dr hab. Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Sekretarz Zespołu Redakcyjnego

dr Iryna Degtyarova – FRP, wiceprzewodnicząca Rady Młodych Naukowców na Ukrainie, analityk badań komparatywnych w SzW, habilitantka NAPA

dr Marcin Dokowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Prezydium RGNiSW w latach 2016-2017, Rzecznik Praw Doktoranta w latach 2015-2016

dr Tomasz Jędrzejewski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca KOiL w latach 2008-2016

mgr Anna Mrozowska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Prezydium RGNiSW w latach 2014-2015

 

Sekretarz Komisji

dr Iryna Degtyarova – Fundacja Rektorów Polskich

 

WYNIKI PRAC KOMISJI


raport nr 1 Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP 2017/06/29
Lista plików:


Raport nr 2 Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego 2017/06/28
Lista plików:


Raport nr 2.1. Wstępne propozycje do Ustawy 2.0: Ustrój uczelni 2017/06/29
Lista plików:


Raport nr 3. Wstępne propozycje do Ustawy 2.0: Przepisy ogólne. Pracownicy 2017/06/14
Lista plików:


Raport nr 4. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce: cz. 1 2017/10/09
Lista plików:


Raport nr 4. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce: cz. 2 2017/12/12
Lista plików:


Raport nr 4. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce: cz. 3 2017/12/12
Lista plików:


Raport nr 5. Wykaz działań wdrażających Ustawę 2.0 wraz z propozycjami zmian w Ustawie Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 2017/12/12
Lista plików:


Raport nr 6. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 26 marca 2018 r. 2018/03/28
Lista plików:


Raport nr 7. Harmonogram wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z wejścia w zycie Ustawy 2.0 - Zestawienie terminów i wymagań w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 2018/09/19
Lista plików:Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020