KRASP

Komisja ds. Sportu Akademickiego


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Członkowie

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – Politechnika Świętokrzyska (rektor 2008-2012)

prof. dr hab. inż. Jan Kazior - rektor Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

prof. dr hab. Stanisław Michałowski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF - rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (rektor 2008-2016)

prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej

prof. dr hab. Aleksander Tyka – rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – rektor Akademii Morskiej w Gdyni

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020