KRASP

Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych


Przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Sokala - rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski - rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Członkowie

prof. dr hab. inż. Marek Adamski - rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (rektor 2012-2020)

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - rektor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Andrzej Rokita - rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Tomasz Szapiro - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016)

prof. dr hab. Wojciech Widłak - rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

 

Sekretarz Komisji
dr Tomasz Jędrzejewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
koil@umk.pl

 

____________________________________________________________________________________________
Sprawozdania z działalności:
- domument z 25.11.2022


poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 2022/12/05
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia 2022/05/11
Lista plików:
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw 2022/03/24
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.