KRASP

Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych


Przewodniczący

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB – rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Członkowie

prof. dr hab. Andrzej Eliasz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu (rektor 1996-2016)

dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG – rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Jurek – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Nowym Sączu w Wałbrzychu, przedstawiciel KRePUZ

prof. dr hab. inż. Jan Kazior - rektor Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. Jerzy Malec – rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. dr hab. Tomasz Miczka – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (rektor 2008-2016)

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek – Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 2005-2008)

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (rektor 2008-2012)

prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)

prof. dr hab. Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020


projekt ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 2020/07/31
Lista plików:
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 2020/01/10
Lista plików:
poselski projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej 2020/01/10
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.