KRASP

Komisja ds. Nauki


Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 2008-2016)

Zastępca Przewodniczącego

† prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej

Członkowie

prof. dr hab. Marian Binek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prorektor ds. nauki

dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS – rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. naukowych

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Uniwersytet Jagielloński, prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prorektor ds. nauki

prof. dr hab. Mirosław Pawlak – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, przedstawiciel KRePUZ

prof. dr hab. Jan Pikul – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

dr hab. Robert Rządca, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, prorektor ds. badań naukowych i rozwoju kadry

prof. dr hab. Cezary Sanecki – rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

prof. dr hab. Jacek Semaniak – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk – Politechnika Wrocławska, prorektor ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prorektor ds. nauki i zarządzania

prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – Politechnika Warszawska, prorektor ds. rozwoju

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020 (synteza)

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.