KRASP

Komisja ds. Kształcenia


Przewodniczący

dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor 2008-2016)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Członkowie

prof. dr hab. Tomasz Borecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (rektor 2002-2008)

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Krystian Kiełb – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (rektor 2008-2016)

dr inż. Kinga Kurowska - Wilczyńska – Politechnika Warszawska, Pełnomocnik rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia

dr hab. Robert Kwaśnica, prof. DSW – rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

dr hab. Michał Lenartowicz – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prorektor ds. studenckich i kształcenia

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prorektor do spraw kształcenia

dr Marcin Smolik – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds. kształcenia i studentów

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, przedstawiciel KRePSZ

dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD – rektor Akademii Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, prorektor ds. kształcenia i rozwoju


projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie współczynników kosztochłonności 2018/11/27
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego 2018/11/21
Lista plików:
rządowy projekt ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym 2018/07/27
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów 2018/07/17
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 2018/05/14
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.