KRASP

Komisja ds. Kształcenia


Przewodniczący

dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor 2008-2016)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Członkowie

prof. dr hab. Tomasz Borecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (rektor 2002-2008)

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Krystian Kiełb – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (rektor 2008-2016)

dr inż. Kinga Kurowska - Wilczyńska – Politechnika Warszawska, Pełnomocnik rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia

dr hab. Robert Kwaśnica, prof. DSW – rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

dr hab. Michał Lenartowicz – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prorektor ds. studenckich i kształcenia

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prorektor ds. kształcenia

dr Marcin Smolik – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds. kształcenia i studentów

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, przedstawiciel KRePUZ

dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. UHP – rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, prorektor ds. kształcenia i rozwoju

 

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020 (synteza)


Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.