KRASP

Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej


Przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Eliasz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu (rektor 1996-2016)

Zastępca Przewodniczącego

ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT – rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Członkowie

prof. dr hab. Klaudiusz Baran – rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prorektor ds. studenckich i kształcenia

prof. dr hab. Janina Filek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds. Komunikacji i Współpracy

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Kutryś – Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (rektor 2008-2016)

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (rektor 2008-2016)

dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ – prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (rektor 1996-2016)

prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (rektor 2003-2007)

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski (rektor 1998-2004)

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Kultury Współczesnej, kulturoznawca

 

Uchwała Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP wyrażająca opinię o braku konieczności powołania "KOMISJI DS. WOLNOŚCI SŁOWA W SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI"

Stanowisko Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP: Zachowanie dotychczasowego dostępu do kształcenia na wszystkich poziomach edukacji mimo epidemii obowiązkiem państwa

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020