KRASP

Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – rektor Politechniki Białostockiej

Zastępca Przewodniczącego

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Członkowie

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przedstawiciel KRePUZ

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak – Warszawski Uniwersytet Medyczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju

prof. dr hab. Jarosław Janicki – rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

mgr inż. Dariusz Jerzy Koenig – prezes Zarządu KenBIT sp. j., Warszawa

prof. dr hab. Roman Kołacz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (rektor 2008-2016)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr inż. Ireneusz Marciniak – dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna (rektor 2008-2016)

prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, prorektor ds. nauki i rozwoju uczelni

mgr inż. Henryk Owsiejew – przewodniczący Rady Nadzorczej Malow sp. z o.o. w Suwałkach

Petros Psyllos – student Politechniki Białostockiej, młody wynalazca i innowator

prof. dr hab. Grzegorz Sędek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, prorektor ds. nauki

dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM – rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

mgr Tomasz Stypułkowski - Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., Przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych

dr Jacek Firlej - Politechnika Wrocławska, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, członek Rady Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

prof.dr hab. inż. Jan Żurek - Politechnika Poznańska, prorektor ds. współpracy z gospodarką

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.