KRASP

Komisja ds. Ekonomicznych


Przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (rektor 2008-2016)

Członkowie

dr hab. Witold T. Bielecki, prof. ALK – rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

prof. dr hab. Janusz Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prorektor ds. organizacji i rozwoju

dr hab. Michał Daszykowski, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach, prorektor ds. finansów i rozwoju

prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu (rektor 2005-2012)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, przedstawicielka KRePUZ

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

mgr Urszula Paszkowska-Szczerba – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, kwestor

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. AMG – Akademia Morska w Gdyni

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prorektor ds. nauki i zarządzania

prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek – rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Janusz Żmija – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (rektor 2005-2012)

 

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020


projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 2022/07/04
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki 2019/09/25
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.