KRASP

Komisja ds. Dużej Infrastruktury Badawczej


Przewodniczący

prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rektor 2008-2016)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Rajmund Bacewicz – Politechnika Warszawska, prorektor ds. nauki

dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. naukowych

dr hab. Jacek Guliński, prof. UAM, prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Uniwersytet Jagielloński, prorektor ds. nauki

† prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. Stanisław Michałowski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. inż. Piotr Paneth – Politechnika Łódzka
Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020