KRASP

Komisja ds. Akredytacji i Rankingów


Przewodniczący

prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Członkowie

dr hab. Dominik Antonowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Witold T. Bielecki, prof. ALK – rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr hab. Michał Daszykowski, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach, prorektor ds. finansów i rozwoju

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – rektor Politechniki Białostockiej

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. Emanuel Kulczycki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek – Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 2005-2008)

prof. dr hab. Jan Pikul – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Antoni Różalski – rektor Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Marek Ratajczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Roman Słowiński – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Maciej Sobczak – rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Tretyn – rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Politechnika Wrocławska (rektor 2008-2016)

prof. dr hab. Edward Włodarczyk – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2016-2020