KRASP

Komisja ds. Wyrównania Szans Edukacyjnych


Przewodnicząca

Prof. dr hab. Janina Filek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy

Członkowie:

Ireneusz Białek
Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych

prof.dr hab. Barbara Gąciarz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Alicja Borzęcka-Szajner
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Anna Rutz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Beata Gulati
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Edyta Kuropka-Kierzkowska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Kierownik Biura d. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością

Aleksandra Duszyńska
Politechnika Warszawska, Specjalista w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich

Dane kontaktowe:
prof. dr hab. Janina Filek
e-mail: filekj@uek.krakow.pl
tel.: 12/29 35 120

Działania i dokumenty Komisji:

Strona www Komisji: odpowiedzialnewsparcie.pl

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.