KRASP

Komisja ds. Kształcenia


Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - rektor Politechniki Warszawskiej

Zastępca Przewodniczącego
dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, prorektor ds. rozwoju i promocji (Rektor 2012-2020)

Członkowie

dr hab. Milenia Fiedler, prof. PWSFTViT - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

prof. dr hab. Ryszard Koziołek - rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (rektor 2008-2016)

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK - rektor Politechniki Koszalińskiej

 

__________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdania z działalności:

- dokument z 25.11.2022


projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 2021/06/09
Lista plików:
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 2021/06/02
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.