KRASP

Komisja ds. Akademickich Biur Karier


Przewodniczący:
Grzegorz Kierner
Politechnika Łódzka

Zastępca Przewodniczącego:
Agnieszka Dunaj
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz:
Owidiusz Moska
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Członkowie:
Dominika Buczkowska
Uniwersytet Wrocławski

Kinga Perczyńska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Arkadiusz Wronowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lilia Smoła
Uniwersytet Zielonogórski

Agnieszka Dudziak
Uniwersytet Jagielloński

Jakub Sokolnicki
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Małgorzata Żytkiewicz
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Ewa Podgórska
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Marcelina Wojno
Uniwersytet w Białymstoku

Elżbieta Kurkowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dorota Pisula
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Monika Smoguła
Uniwersytet Szczeciński

Anna Piotrowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Barbara Siorek
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.