KRASP

Zaproszenia


W tym dziale informujemy o ciekawych wydarzeniach, zaproszeniach, ofertach współpracy, publikacjach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach, seminariach, targach edukacyjnych, stypendiach dla studentów i kadry akademickiej oraz konkursach itp.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 

W imieniu Ambasady Brazylii, uprzejmie informujemy, że Polska została włączona do brazylijskiego rządowego programu wymiany na poziomie studiów licencjackich Programa de Estudantes-Convênio de Graguação (PEC-G).

Polacy będą mogli uczestniczyć w programie od 2021 roku.  Warunkiem jest posiadanie certyfikatu z języka portugalskiego Celpe-Bras (egzamin przeprowadza UMCS w Lublinie).

Termin zapisów na edycję 2021 mija 30 września. Zapisy są prowadzone za pośrednictwem Ambasady Brazylii (Dział Kultury).

e-mail: cultural.varsovia@itamaraty.gov.br

Więcej informacji o programie

 • Mój doktorat w 180 sekund: polska edycja konkursu (online) 

Polska edycja konkursu « Mój doktorat w 180 sekund » tym razem w wersji online!
9 doktorantów z całej Polski przedstawi po francusku temat swojego doktoratu w nie dłużej niż 3 minuty. Nagrania dostępne będą pod adresem https://okf.uw.edu.pl/fr/2224-2/. Do 24 czerwca potrwa głosowanie online, w wyniku którego zostanie przyznana Nagroda Publiczności. Jurorzy wyłonią laureatów 1, 2 i 3 miejsca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 czerwca 2020 r. 
Młodzi naukowcy otrzymają nagrody ufundowane przez partnerów wydarzenia: Ambasadę Francji w Polsce, Polską Akademię Nauk, kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Współorganizatorami Konkursu są: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich “Plejada”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Francuski w Polsce. 

Więcej informacji #MT180Pologne oraz plakat konkursu doktorat_180s

 • Social inclusion and engagement in mobility: survey
Universities UK International (UUKi) is delivering research for the ‘Social Inclusion and Engagement in Mobility’ project (SIEM) launched by the Erasmus Student Network (ESN). The project is a collaborative cross-European partnership between ESN, UUKi and the European University Foundation, YES Forum, Vrije Universiteit Brussel (BE), University of Vigo (ES), Masaryk University (CZ), University of Latvia, ESN Spain and ESN France.
 
As part of that research, UUKi has launched a Staff Survey for colleagues who support student mobility. The survey aims to understand how mobility programmes are organised across Europe and the ways in which students are supported to access mobility opportunities. It will also map the different stakeholders involved in supporting a mobility experience for students. The survey is completely anonymous and results will be published with the final report in Spring 2021.
 
 
If you have any questions about the SIEM project, please contact the project team on contact@siem-project.eu
 
The deadline for the survey is 30 June
 
 
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - zaprasza na bezpłatne WEBINARIA DLA STUDENTÓW

Wszystkie webinaria dostępne są na kanale Youtube NAWA:  https://www.youtube.com/channel/UCAxhguAgyVxqMDQNpb7sbyw/videos 

 • Dodatkowe loty do Paryża - Informacja dla francuskich studentów/stypendystów

Polskie Linie Lotnicze LOT od 20 marca br. proponują dodatkowe loty do Paryża. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z ambasadą za pośrednictwem adresu e-mail konsulatu : consulat@ambafrance-pl.org (zapisy nie będą przyjmowane drogą telefoniczną). Należy podać następujące dane : imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer paszportu i adres e-mail. Z zainteresowanymi skontaktuje się bezpośrednio przedstawiciel linii lotniczych, płatność za bilet będzie do uregulowania także bezpośrednio u linii lotniczych.

La Lot met en place dès aujourd’hui des  vols supplémentaires vers Paris. Les candidats au départ doivent s’inscrire à l’ambassade via l’adresse générique du consulat :  consulat@ambafrance-pl.org (les inscriptions ne seront pas prises au téléphone). Il leur est demandé de fournir nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de passeport et adresse mail. Ils seront ensuite directement contactés par la compagnie aérienne et invités à régler le prix de leur billet directement auprès d’elle.


 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. prof. Franciszka Walczaka.

Program im. prof. Walczaka skierowany jest do lekarzy i naukowców z obszarów: kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii, chorób zakaźnych, którzy są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej; są uczestnikami szkół doktorskich lub doktorantami oraz posługują się biegle językiem angielskim. Program umożliwia wyjazdy do najlepszych ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na okres od 3 do 6 miesięcy. Program im. Walczaka jest wspólną inicjatywą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Zdrowia.
Termin składania wniosków mija 31 marca 2020 r.
Więcej informacji

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w kolejnych edycjach programów skierowanych do naukowców:

Program Polskie Powroty -  program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowo-badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego), możliwe jest także uzyskanie grantu startowego na prowadzenie badań podstawowych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Termin składania wniosków mija 31 marca 2020.
Więcej informacji

Program im. Stanisława Ulama - program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe jest zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.
Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2020.
Więcej informacji

 • Szkolenia „The Indian Technical & Economic Cooperation” (ITEC) na lata 2019-2020.
  Szczegóły dotyczące szkoleń oferowanych przez rząd Indii dostępne są pod adresem: www.itecgoi.in

 • Konkurs NAWA „Digital Ambassador of Poland”

Celem Konkursu jest promocja Polski, poszczególnych miast akademickich i uczelni przez zagranicznych studentów i absolwentów polskich szkół wyższych.
więcej o informacji; plakat Konkursu

 • Konferencja “Social competences – the new dimension of the traditional mission of higher education”, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 28 lutego 2020 r.
 
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza  do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych.

Ulotka; Komunikat

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest p. Piotr Serafin
e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl
tel: + 48 22 390 35 46

Ambasada Francji w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na V Forum Polsko-Francuskie, które odbędzie się 19 listopada 2019 r.  Zadaniem Forum jest wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, w tym w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców PHC Polonium. W czasie Forum będzie omawiana współpraca zespołów badawczych z przemysłem innowacyjnym oraz powstanie i rola międzynarodowych ośrodków badawczych w Europie.

formularz rejestracyjny

 • Fulbright Specialist Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 1 października br. rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów.

polożony w zachodniej częścistanu Pennsylvania, godzinę drogi na północ od miasta Pittsburgh - zainteresowany współpracą z uczelniami w Polsce.

Office of Global Programs jest  zainteresowany wymianą naukową studentów na semester, letnie kursy, wycieczki naukowe do Polski, odczyty profesorów itp.

Grove City College zapewnienia wysoki poziom edukacji dla studentów, posiada akredytacje The Middle States Commission on Higher Education (podobnie jak

Georgetown University, Cornell University, Carnegie Mellon itp.)

Oferta edukacyjna

Prośby o rozmowę z rektorem czy dyrektor Office of Global Programs oraz wszelkie pytania prosimy kierować do:

Maria A. Morin
International Representative
Office of Global Programs
Phone 724-264-1323
morinma@gcc.edu100 Campus Drive | Grove City, PA 16127-2104

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

 • II edycja Festiwalu Cyfryzacji

W terminie 1-10 października 2020 r. odbędzie się największe wydarzenie edukacyjno- technologiczne w Polsce.
Więcej informacji o Festiwalu;Newsletter - Noc Innowacji

 • Konkurs na innowacje społeczne – wsparcie osób z ASD

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”. Jego celem jest wsparcie studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) studiujących na polskich uczelniach. Konkurs jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej o konkursie:
- Informacja o konkursie
- Strona www konkursu

 

 • Konferencja „Zmiany klimatu i jego następstwa", 26 listopada 2019 r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Kampus SGGW, Centrum Wodne, ul. Jana Ciszewskiego 6).

Inicjatywa zorganizowania konferencji jest efektem działania Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP oraz  Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesyłać w terminie do 22 listopada 2019 r. na adres: instytut.ipwc@pw.edu.pl lub zgłaszać telefonicznie: 22/234 70 07.
Zaproszenie; Program

SPRAWY NAUKI

Komisja Europejska tworzy mapę ośrodków technologicznych działających w obszarze zaawansowanych technologii dla przemysłu (Advanced Technologies for Industry - ATI). Oferta skierowana jest do centrów technologicznych chętnych do współpracy z MŚP i przemysłem.

Raport jest jednym z efektów międzynarodowego projektu European STEP (The European STudent Engagement Project), który ma na celu rozwój oraz ujednolicenie metod walidacji i doceniania zaangażowania pozanaukowego studentów. Przedsięwzięcie, realizowane przez konsorcjum siedmiu europejskich instytucji i organizacji, finansowane jest w ramach programu Erasmus+.

Wnioski z raportu

11 grudnia 2019 r. odbędzie się konferencjia organizowana w ramach prac nad częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, w związku z uroczystym ogłoszeniem raportu "Strategia Umiejętności OECD:Polska". Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Sobieski.

Rejestracja na konferencję w terminie do 4 grudnia br. za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: https://oecdkonferencja.exposupport.pl/register

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną typu MOOC dzięki blisko 20 mln zł wsparciu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z 52 nowych, darmowych kursów online. W ofercie znajdą się szkolenia językowe, warsztaty programowania, kursy przedsiębiorczości i nowoczesnego marketingu, a nawet zajęcia z języka migowego.

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu pod koniec czerwca br. Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje.

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.