KRASP

Zaproszenia


W tym dziale informujemy o ciekawych wydarzeniach, zaproszeniach, ofertach współpracy, publikacjach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach, seminariach, targach edukacyjnych, stypendiach dla studentów i kadry akademickiej oraz konkursach itp.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

polożony w zachodniej częścistanu Pennsylvania, godzinę drogi na północ od miasta Pittsburgh - zainteresowany współpracą z uczelniami w Polsce.

Office of Global Programs jest  zainteresowany wymianą naukową studentów na semester, letnie kursy, wycieczki naukowe do Polski, odczyty profesorów itp.

Grove City College zapewnienia wysoki poziom edukacji dla studentów, posiada akredytacje The Middle States Commission on Higher Education (podobnie jak

Georgetown University, Cornell University, Carnegie Mellon itp.)

Oferta edukacyjna

Prośby o rozmowę z rektorem czy dyrektor Office of Global Programs oraz wszelkie pytania prosimy kierować do:

Maria A. Morin
International Representative
Office of Global Programs
Phone 724-264-1323
morinma@gcc.edu100 Campus Drive | Grove City, PA 16127-2104

 

  • Magna Charta Universitatum

Magna Charta Observatory's annual conference, McMaster University in Hamilton, Kanada, 16-17 października 2019 r.

___

History,

Read the Magna Charta,

Signatory Universities,

Sign the Magna Charta

Zapraszamy do konsultacji the New Magna Charta Universitatum (więcej)

W razie pytań prosimy o kontakt z:
Magna Charta Observatory
Via Zamboni 25 - 40126 Bologna - Italy
Tel. +39.051.2098709
E-mail: magnacharta@unibo.it

www.magna-charta.org

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

 

W weekend 14-15 września rozpoczęły się organizowane przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych „Dni uczenia się dorosłych”, nad którymi KRASP, wśród innych instytucji, w tym MNiSW, objął patronat. Inauguracja miała miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie Uniwersytet Otwarty UW zorganizował piknik naukowo-artystyczny [https://www.uo.uw.edu.pl/aktualnosci/piknik]. W ramach kampanii zarejestrowano ponad dwieście wydarzeń promujących edukację dla dorosłych [https://edurosli.pl/dla-uczestnikow#lista].

Zachęcamy do włączenia się uczelni członkowskich KRASP w promocję tej ważnej akcji i podejmowanie inicjatyw z nią związanych. W działaniach informacyjno-promocyjnych można skorzystać z przygotowanego przez organizatorów pakietu dla mediów:  https://edurosli.pl/aktualnosci/260-MEDIA.

dr hab. Ewa Chmielecka
przewodnicząca Zespołu Bolońskigo KRASP
przedstawicielka KRASP w Radzie „Dni uczenia się dorosłych”

 

  • Impact fintech'19, Katowice, 4-5 grudnia 2019 r.

  • Konferencja SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKICH WYDAWNICTW I CZASOPISM NAUKOWYCH, Warszawa, 21 maja 2019 r. program

SPRAWY NAUKI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną typu MOOC. Dzięki blisko 20 mln zł wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z 52 nowych, darmowych kursów online. W ofercie znajdą się szkolenia językowe, warsztaty programowania, kursy przedsiębiorczości i nowoczesnego marketingu, a nawet zajęcia z języka migowego.

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu pod koniec czerwca br. Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej informuje, że w lipcu zostaną otwarte ostatnie w Programie Ramowym Horyzont 2020 konkursy Twinning i ERA Chairs z terminem zamknięcia w połowie listopada 2019 r.

19-20.09.br., w Helsinkach, Komisja Europejska organizuje największe spotkanie informacyjno-brokerskie w obszarze ICT dla Programu H2020 – ICT Proposers’ Day 2019. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w ostatnim roku programu H2020.

Osobą do kontaktu w sprawach dofinansowania wyjazdu na ICT Proposers’ Day 2019 jest Pani Aleksandra Ihnatowicz, ekspert z KPK PB UE, e-mail: aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl  

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.