KRASP

Zaproszenia


W tym dziale informujemy o ciekawych wydarzeniach, zaproszeniach, ofertach współpracy, publikacjach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach, seminariach, targach edukacyjnych, stypendiach dla studentów i kadry akademickiej oraz konkursach itp.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • IV Kongres Edukacji "NOWE PERSPEKTYWY. SZERSZE HORYZONTY", FRSE, 30 września 2021 r., online

Link do rejestracji https://kongres.frse.org.pl/  

Więcej informacji o Kongresie

 

Wnioskodawcami powinny być podmioty publiczne/prywatne zarejestrowane w państwie członkowskim IŚE oraz organizacje międzynarodowe/regionalne.

W ramach naboru przewidziano dwa terminy składania wniosków:
- od 25 czerwca 2021 r. do 1 września 2021 r., godz. 23:59 CEST dla działań, które mają być realizowane w I półroczu roku 2022 oraz
- od 10 grudnia 2021 r. 10 lutego 2022 r., godz. 23:59 CEST dla działań, które mają być realizowane w II półroczu roku 2022.

Dokumentacja konkursowa, zasady oraz formularze dostępne są na oficjalnej stronie IŚE.
Więcej informacji (w jęz. angielskim) udziela Sekretariat Wykonawczy IŚE (adres email: applications.coopfund@cei.int).

Więcej informacji na stronie Fundacji:
English version: https://eulacfoundation.org/en/join-us/internships
Spanish version: https://eulacfoundation.org/es/oportunidades/pasantias

Wszelkie zapytania dotyczące stażu można kierować na adres e-mail: internships@eulacfoundation.org

 

 • Konkurs zgłoszeń do udziału w wydarzeniu naukowym z serii Knowlegde Frontiers Symposia.

Polska Akademia Nauk (PAN) oraz Akademia Brytyjska (BA) przypominają uprzejmie o konkursie zgłoszeń do udziału w wydarzeniu naukowym z serii Knowlegde Frontiers Symposia, które odbędzie się w formule wirtualnej w 12 sesjach, każda trwająca godzinę: 23-24 listopada, 30 listopada, 2 grudnia oraz 8-9 grudnia 2021 r. 

Konkurs skierowany jest do osób zatrudnionych w jednostkach badawczych na terenie Wielkiej Brytanii i Polski, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany przed upływem 7 lat.

Tegoroczne sympozjum, z udziałem około 30 młodych uczonych z obydwu krajów, będzie poświęcone tematyce przekształceń w sferze polityki, gospodarki i technologii, które w wymiarze społecznym będą solidarne i sprawiedliwe. Przekształcenia takie np. w odniesieniu do kwestii klimatycznych są obecnie określane jako „Just Transitions”.

W czasie sympozjum, którego głównym celem jest promowanie długofalowej współpracy między uczestnikami, przewidziana jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie (seed funding) oferowane przez Akademię Brytyjską, pod warunkiem udziału w co najmniej 75% sesji wirtualnych. Uczestnictwo w sympozjum nie stanowi gwarancji uzyskania ww. dofinasowania.

Szczegółowe informacje na temat założeń i problematyki sympozjum, kryteriów selekcji zgłoszeń oraz procedury aplikacyjnej są dostępne na stronie Akademii Brytyjskiej:
https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/2802/Knowledge-Frontiers-Symposia-Polish-British-Academy-2021-Call-For-Applications.pdf

Termin składania zgłoszeń upływa 21 lipca 2021 r.

Nabór zgłoszeń w systemie grantowym Akademii Brytyjskiej (Grant Management System (GMS), Flexi-Grant®) zostanie zamknięty o godz. 17:00 czasu brytyjskiego.

Kontakt w BA: Emily Zerling, e.zerling@thebritishacademy.ac.uk

Kontakt w PAN: Renata Kuskowska z Biura Współpracy z Zagranicą (tel. 22-182-65-11, e-mail: Renata.Kuskowska@pan.pl).

 • Wirtualna wizyta brytyjskich uniwersytetów organizowana przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie, wraz z UUKI (Universities UK International), 24-29 czerwca 2021 r. 

Celem wizyty będzie przedstawienie brytyjskim uczelniom polskiego systemu edukacji, nauki i innowacji oraz identyfikacja nowych obszarów współpracy pomiędzy brytyjskimi i polskimi uniwersytetami. Organizatorzy wydarzenia planują skupić się na 3 głównych obszarach współpracy: badania naukowe, mobilność oraz edukacja ponadnarodowa (TNE – transnational education). 

Projekt realizowany jest przy merytorycznym wsparciu KRASP.

Strona ze szczegółowymi informacjami o wydarzeniu, agendą wraz z indywidualnymi sesjami oraz linkami do rejestracji: https://www.universitiesuk.ac.uk/events/Pages/UK-Poland-higher-education-and-research-virtual-study-visit.aspx Wizyta będzie miała miejsce poprzez platformę Microsoft Teams.

polożony w zachodniej częścistanu Pennsylvania, godzinę drogi na północ od miasta Pittsburgh - zainteresowany współpracą z uczelniami w Polsce.

Office of Global Programs jest  zainteresowany wymianą naukową studentów na semester, letnie kursy, wycieczki naukowe do Polski, odczyty profesorów itp.

Grove City College zapewnienia wysoki poziom edukacji dla studentów, posiada akredytacje The Middle States Commission on Higher Education (podobnie jak Georgetown University, Cornell University, Carnegie Mellon itp.)

Oferta edukacyjna

Prośby o rozmowę z rektorem czy dyrektor Office of Global Programs oraz wszelkie pytania prosimy kierować do:

Maria A. Morin
International Representative
Office of Global Programs
Phone 724-264-1323
morinma@gcc.edu100 Campus Drive | Grove City, PA 16127-2104

 

SPRAWY NAUKI

 • Interdyscyplinarne Seminarium na Politechnice Wrocławskiej zaprasza na wykład prof. M. Kossowskiej (Uniwersytet Jagielloński) pt. "Odporni na wiedzę... czyli o zaufaniu i polityce".

  Prelekcja dotyczyć będzie m.in. zagadnienia procesów poznawczych i motywacyjnych, które leżą u podłoża konfliktów społecznych.

  Spotkanie rozpocznie się 22 czerwca br., o godz. 12.00.
  Link do transmisji: ISN: prof. Małgorzata Kossowska - YouTube

 • Inauguracja Biblioteki Nauki, 15 czerwca br., online

Platforma Otwartej Nauki ICM UW zaprasza do udziału w konferencji „Biblioteka Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki", która odbędzie się online 15 czerwca 2021 r. Wydarzenie organizowane jest z okazji premiery nowej odsłony serwisu Biblioteka Nauki – największej polskiej platformy otwartych treści naukowych. Projekt prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

strana konferencji
rejestracja

 • Klastry w Horyzoncie Europa, NCBiR, 28 czerwca-9 lipca br., online
 • Konferencja pt.  Europa. Horyzont możliwości16 kwietnia br. (piątek), NCBiR, online
Wydarzenie zainauguruje w Polsce kolejny Program Ramowy UE na rzecz Badań i Innowacji – Horyzont Europa
 
 • Konkurs NCN/Webinarium

Startuje nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych (CHANSE), pt. Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Koordynatorem programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) jest Narodowe Centrum Nauki.

W konkursie mogą startować zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 grup naukowców pochodzących z min. 4 różnych krajów uczestniczących w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania.

 1. Termin składania wniosków skróconych, tzw. Outline Proposals: 7 maja 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
 2. Termin składania pełnych wniosków, tzw. Full Proposals (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu): 7 grudnia 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
 3. Ogłoszenie wyników: maj/czerwiec 2022 r.
 4. Rozpoczęcie finansowania projektów: wrzesień/październik 2022 r.

Budżet konkursu wynosi 36 mln EUR, z czego 10 mln stanowi dofinansowanie pochodzące z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumentacja konkursowa

NCN zaprasza również do udziału w webinarium informacyjnym dla polskich wnioskodawców:
22 marca 2021., g. 14:30-16:30.
Rejestracja

Komisja Europejska tworzy mapę ośrodków technologicznych działających w obszarze zaawansowanych technologii dla przemysłu (Advanced Technologies for Industry - ATI). Oferta skierowana jest do centrów technologicznych chętnych do współpracy z MŚP i przemysłem.

Raport jest jednym z efektów międzynarodowego projektu European STEP (The European STudent Engagement Project), który ma na celu rozwój oraz ujednolicenie metod walidacji i doceniania zaangażowania pozanaukowego studentów. Przedsięwzięcie, realizowane przez konsorcjum siedmiu europejskich instytucji i organizacji, finansowane jest w ramach programu Erasmus+.

Wnioski z raportu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną typu MOOC dzięki blisko 20 mln zł wsparciu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z 52 nowych, darmowych kursów online. W ofercie znajdą się szkolenia językowe, warsztaty programowania, kursy przedsiębiorczości i nowoczesnego marketingu, a nawet zajęcia z języka migowego.

 

SPRAWY KSZTAŁCENIA

 • Otwarte webinarium SGH z cyklu "Rozmowy przy drugiej kawie", 24 czerwca 2021 r., godz. 9:00, platforma MS Teams.

Tematem dyskusji będzie koncepcja „Student-Centered Learning”, która zakłada podejście do nauczania skoncentrowane na studencie i jego aktywnej roli w procesie zdobywania wiedzy.

Zaproszenie

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

 • Webinarium: Raport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jako narzędzie do samooceny, 9 marca 2021 r, godz. 10:00-13:30, kanał YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Formularz rejestracyjny

Więcej o wydarzeniu

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.