KRASP

Zaproszenia


W tym dziale informujemy o ciekawych wydarzeniach, zaproszeniach, ofertach współpracy, publikacjach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach, seminariach, targach edukacyjnych, stypendiach dla studentów i kadry akademickiej oraz konkursach itp.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

  • Konferencja “Social competences – the new dimension of the traditional mission of higher education” , Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 28 lutego 2020 r.
 
  • KRASP oraz FRSE zapraszają na konferencję „Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”, która odbędzie się 22 listopada 2019 r. w Warszawie.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję m.in. obserwować debatę oksfordzką opartą na tezie „Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym odpowiada strategicznym założeniom Procesu Bolońskiego” oraz wysłuchać wystąpienia Pani Ligia Deca, która w latach 2010-2012 była przewodniczącą Sekretariatu Bolońskiego, a obecnie jest doradczynią prezydenta Rumunii ds. edukacji i badań.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/konferencja-proces-bolonski-to-juz-20-lat-nowe-i-stare-wyzwania/ Rejestracja odbywa się poprzez link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/proces-bolonski-20-lat.

  • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza  do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych.

Ulotka; Komunikat

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest p. Piotr Serafin
e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl
tel: + 48 22 390 35 46

Ambasada Francji w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na V Forum Polsko-Francuskie, które odbędzie się 19 listopada 2019 r.  Zadaniem Forum jest wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, w tym w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców PHC Polonium. W czasie Forum będzie omawiana współpraca zespołów badawczych z przemysłem innowacyjnym oraz powstanie i rola międzynarodowych ośrodków badawczych w Europie.

formularz rejestracyjny

  • Fulbright Specialist Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 1 października br. rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów.

polożony w zachodniej częścistanu Pennsylvania, godzinę drogi na północ od miasta Pittsburgh - zainteresowany współpracą z uczelniami w Polsce.

Office of Global Programs jest  zainteresowany wymianą naukową studentów na semester, letnie kursy, wycieczki naukowe do Polski, odczyty profesorów itp.

Grove City College zapewnienia wysoki poziom edukacji dla studentów, posiada akredytacje The Middle States Commission on Higher Education (podobnie jak

Georgetown University, Cornell University, Carnegie Mellon itp.)

Oferta edukacyjna

Prośby o rozmowę z rektorem czy dyrektor Office of Global Programs oraz wszelkie pytania prosimy kierować do:

Maria A. Morin
International Representative
Office of Global Programs
Phone 724-264-1323
morinma@gcc.edu100 Campus Drive | Grove City, PA 16127-2104

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

  • Konferencja „Zmiany klimatu i jego następstwa", 26 listopada 2019 r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Kampus SGGW, Centrum Wodne, ul. Jana Ciszewskiego 6).

Inicjatywa zorganizowania konferencji jest efektem działania Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP oraz  Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesyłać w terminie do 22 listopada 2019 r. na adres: instytut.ipwc@pw.edu.pl lub zgłaszać telefonicznie: 22/234 70 07.
Zaproszenie; Program

SPRAWY NAUKI

11 grudnia 2019 r. odbędzie się konferencjia organizowana w ramach prac nad częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, w związku z uroczystym ogłoszeniem raportu "Strategia Umiejętności OECD:Polska". Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Sobieski.

Rejestracja na konferencję w terminie do 4 grudnia br. za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: https://oecdkonferencja.exposupport.pl/register

  • Wybory członków do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

List przewodni Wiceprezesa PAN - prof. Romualda Zabielskiego

Wszelkie informacje dotyczące wyborów członków komitetów naukowych PAN w roku 2019, znajdują się na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/

Rejestracja kandydatów w systemie wyborczym zostanie otwarta do 12.11.2019 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną typu MOOC. Dzięki blisko 20 mln zł wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z 52 nowych, darmowych kursów online. W ofercie znajdą się szkolenia językowe, warsztaty programowania, kursy przedsiębiorczości i nowoczesnego marketingu, a nawet zajęcia z języka migowego.

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu pod koniec czerwca br. Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje.

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.