KRASP

WSPÓŁPRACA Z EUA


KRASP-EUA – podstawowe fakty i liczby

- European University Association (EUA) reprezentuje i wspiera szkoły wyższe w 46 krajach.

- EUA powstało w wyniku połączenia dwóch organizacji: Association of European Universities (CRE) i Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC), w Salamance, Hiszpania, 31 marca 2001r.

- KRASP – członek zbiorowy EUA od początku utworzenia EUA w 2001 roku (wcześniej KRASP członkiem CEURC)

- 35 polskich szkół wyższych – członków KRASP – członkami EUA

- 2010 r.: KRASP członkiem zbiorowym EUA-CDE

- Reprezentanci KRASP w EUA:

  • Prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2020 – członek EUA Board;
  • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Śląskiej – członek EUA Council;
  • Prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP, Przewodniczący KRASP w latach 2012-2016, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2008-2016 – członek EUA Nominations Committee;
  • Prof. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej w latach 2012-2020 – członek EUA Research Policy Working Group;
  • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej w latach 2016-2020 – członek EUA Innovation Ecosystems Expert Group;
  • Prof. Marek Niezgódka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyczyńskiego – członek EUA High-Level Group on Big Deals with Publishers.

Udział KRASP w projektach EUA

Innovative Leadership and Change Management in Higher Education (NEWLEAD) 2020-2023

Projekt NEWLEAD, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+, ma na celu doskonalenie funkcjonowania uczelni, ich rektorów i liderów środowiska akademickiego – w poszczególnych krajach oraz na poziomie europejskim -  w obszarze zarządzania zmianami oraz rozwiązania trudnych i kompleksowych problemów transformacji instytucjonalnej.

Liczba partnerów projektu - 7: Uniwersytet Ramon LLull, EUA, KRASP, Konferencja Rektorów Uczelni Hiszpańskich i Belgijskich (Flandria), Uniwersytet Islandzki oraz ESCP Europe Business School.

 

 

European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (EFFECT) 2015-2018

Projekt EFFECT, finansowany w znacznej części przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+, miał na celu umożliwienie partnerom wymiany praktyk i doświadczeń związanych z inicjatywami doskonalenia kształcenia oraz ocenę możliwości utworzenia europejskiej struktury, która wykorzystałaby i rozwijałaby efekty projektu.

Liczba partnerów projektu – 12: the European Students’ Union (ESU), the European Association for Distance Teaching Universities (EADTU), the European Trade Union Committee for Education (ETUCE), KRASP, Konferencja Rektorów Uczelni Niemieckich, Węgierskich i Irlandzkich, a także uczelnie z Finlandii, Łotwy i Portugalii oraz the UK-based Higher Education Academy (HEA).

Liczba reprezentowanych krajów – 8.

 

 

 

Więcej informacji na witrynie EUA 


 

 

Wyszukiwanie zaawansowane

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.