KRASP

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP - kadencja 2020-2024


Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 20 listopada 2020 r., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Protokół

Prezentacje:

prof. Jerzy Woźnicki - Monitorowanie procesu wdrażania ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

prof. Krzysztof Diks - In
terpretacje PKA dotyczące praktyk studenckich

prezes Waldemar Siwiński - International Visibility Project - Badania reputacyjne uczelni do rankingów międzynarodowych

TECZKA

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

Program

sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

1.3. Informacje Przewodniczącego KRASP

 

Sesja 2

2.1.     Monitorowanie procesu wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dzieło programowe KRASP kadencji 2020-2024

2.2.     Stanowisko w sprawie Środków z Funduszu Odbudowy UE

 

Sesja 3
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.