KRASP

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP - kadencja 2020-2024


Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 9 lipca 2021 r., Politechnika Warszawska

Protokół

Prezentacje:

prof. Błażej Skoczeń - Ewaluacja jakości działalności naukowej

prezes Krzysztof Pietraszkiewicz - Współpraca nauki i biznesu

prof. Grzegorz Węgrzyn - Procedura nadawania stopni i tytułu naukowego propozycje zmian w ustawie 2.0

prof. Jerzy Woźnicki - Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 r.: udział uczelni, plan i harmonogram prac

prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik - UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach

prezes Waldemar Siwiński - Jak zdobyć "szklaną górę" międzynarodowych rankingów akademickich

Anna Grzegorczyk, Jakub Jasiczak - Ostatnie 5 lat transferu technologii w Polsce -rekomendacje rozwojowe dla uczelni

Izabela Pastuszko - Projekt Forum Kultury Studenckiej

 

TECZKA

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

program

Sesja 1

1.2.Przyjęcie porządku obrad

1.3.Informacje Przewodniczącego KRASP

Sesja 2

2.4.Dyskryminacja i mobbing w środowisku akademickim – doświadczenia i rozwiązania

Sesja 4

4.2.Projekt Forum Kultury Studenckiej

4.3.Prezentacja projektu "Reforma Systemu Pomocy Materialnej dla Studentów w Polsce"

- diagnoza

- założenia

- symulacja 

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 29 maja 2021 r., Uniwersytet Jagelloński w Krakowie

Protokół

Prezentacje:

prof. Błażej Szkoczeń - Ewaluacja jakości działalności naukowej

prof. Arkadiusz Mężyk - Informacje o działaniach KRASP

prof. Arkadiusz Mężyk - Prognoza GWO. Ewaluacja 2022 

 

TECZKA

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

program

Sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

1.5. Zlecenie MEiN na działania związane z COVID-19

- raport

Sesja 2

2.2. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności KRASP w 2020 r.

- wyciąg ze Statutu

- zasady audytu wewnętrznego

- sprawozdanie

Informacje Sekretariatu od ostaniego posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego

2.3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące oceny działalności KRASP w 2020 r.

2.4. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w 2020 r.

- udzielenia absolutorium Prezydium KRASP

2.5. Wybory do RGNiSW

projekt uchwały

- harmonogram

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 20 listopada 2020 r., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Protokół

Prezentacje:

prof. Jerzy Woźnicki - Monitorowanie procesu wdrażania ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

prof. Krzysztof Diks - In
terpretacje PKA dotyczące praktyk studenckich

prezes Waldemar Siwiński - International Visibility Project - Badania reputacyjne uczelni do rankingów międzynarodowych

TECZKA

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

Program

sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

1.3. Informacje Przewodniczącego KRASP

 

Sesja 2

2.1.     Monitorowanie procesu wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dzieło programowe KRASP kadencji 2020-2024

2.2.     Stanowisko w sprawie Środków z Funduszu Odbudowy UE

 

Sesja 3
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.