KRASP

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP - kadencja 2020-2024


Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 24-25 listopada 2022 r., Poznań

Prezentacje:

Wiesław Banyś - Projekt interdyscyplinarnego kursu dla studentów nt. kryzysu klimatyczno-środowiskowego

Marcin Pałys - Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) - update

Łukasz Sułkowski - Zarządzanie uczelnią cyfrową - między utopią wolności a dystopią władzy

Jerzy Woźnicki - Misja, społeczna rola i kultura instytucjonalna KRASP

Barbara Michalska - Dlaczego ja? - Cyberbezpieczeństwo jako przykład gry zespołowej

Publikacja - Odpowiedzialna cyfryzacja polskich uczelni

Jacek Kuźnicki - działalność Narodowego Centrum Nauki

Paweł Poszytek, Bartosz Stawiarz - Krajowy Plan Odbudowy, Inwestycja MEiN - utworzenie i wsparcie 120 Branżowych Centrów Doskonałości, realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej

Jerzy Lis - Prezentacja dotychczasowych działań pomocowych uczelni KRASP

Błażej Skoczeń - Ewaluacja działalności Naukowej - Stan Aktualny

Mikołaj Budzanowski - Megatrendy w przemyśle i energetyce w efekcie kryzysów 2021/2022

Arkadiusz Mężyk - Research landscape of the Scientific Community of Uzbekistan

Dokumenty

program

porządek obrad

Informacje Przewodniczącego KRASP

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 9-10 czerwca 2022 r., Uniwersytet Warszawski

Protokół

Prezentacje:
prof. Jerzy Woźnicki - Prezentacja Raportu Śródokresowego w ramach realizacji Projektu PROGNOZA oraz sprawozdanie z prac
prof. Jerzy Woźnicki - Przyjęcie uzupełnienia Kodeksu KRASP "Dobre praktyki w szkołach wyższych"
prof. Arkadiusz Mężyk - Historia 25 lat KRASP

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 22-23 października 2021 r., Uniwersytet Morski w Gdyni

Protokół

Prezentacje:
dyrektor Jarosław Oliwa - Prognozy i Decyzje budżetowe MEiN 2021/2022
profesor Błażej Skoczeń - Ewaluacja jakości działalności naukowej
dr hab. Dominik Antonowicz - Rady uczelni w perspektywie rektorów
dyrektor Magdalena Bem-Andrzejewska oraz ekspert finansowy Barbara Trammer - Udział polskich jednostek w nowym Programie Ramowym Horyzont Europa – wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego
prof. Jerzy Lis - Wyzwania międzynarodowe w roku akademickim 2021/2022

TECZKA

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

program

Sesja wewnętrzna KRASP

0.2.Przyjęcie porządku obrad

0.3.Wybory członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

-      wyciąg z ustawy PSWiN

-      uchwała ZP

-      skład Komisji Wyborczej

-      dotychczasowe działania Biura/Komisji

-      karta do głosowania (wzór)

-      procedura wyborów

0.5.Informacje Przewodniczącego KRASP o bieżących działaniach KRASP

Sesja 2

2.1. Powrót do kształcenia w siedzibach uczelni

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 9 lipca 2021 r., Politechnika Warszawska

Protokół

Prezentacje:

prof. Błażej Skoczeń - Ewaluacja jakości działalności naukowej

prezes Krzysztof Pietraszkiewicz - Współpraca nauki i biznesu

prof. Grzegorz Węgrzyn - Procedura nadawania stopni i tytułu naukowego propozycje zmian w ustawie 2.0

prof. Jerzy Woźnicki - Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 r.: udział uczelni, plan i harmonogram prac

prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik - UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach

prezes Waldemar Siwiński - Jak zdobyć "szklaną górę" międzynarodowych rankingów akademickich

Anna Grzegorczyk, Jakub Jasiczak - Ostatnie 5 lat transferu technologii w Polsce -rekomendacje rozwojowe dla uczelni

Izabela Pastuszko - Projekt Forum Kultury Studenckiej

 

TECZKA

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

program

Sesja 1

1.2.Przyjęcie porządku obrad

1.3.Informacje Przewodniczącego KRASP

Sesja 2

2.4.Dyskryminacja i mobbing w środowisku akademickim – doświadczenia i rozwiązania

Sesja 4

4.2.Projekt Forum Kultury Studenckiej

4.3.Prezentacja projektu "Reforma Systemu Pomocy Materialnej dla Studentów w Polsce"

- diagnoza

- założenia

- symulacja 

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 29 maja 2021 r., Uniwersytet Jagelloński w Krakowie

Protokół

Prezentacje:

prof. Błażej Szkoczeń - Ewaluacja jakości działalności naukowej

prof. Arkadiusz Mężyk - Informacje o działaniach KRASP

prof. Arkadiusz Mężyk - Prognoza GWO. Ewaluacja 2022 

 

TECZKA

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

program

Sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

1.5. Zlecenie MEiN na działania związane z COVID-19

- raport

Sesja 2

2.2. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności KRASP w 2020 r.

- wyciąg ze Statutu

- zasady audytu wewnętrznego

- sprawozdanie

Informacje Sekretariatu od ostaniego posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego

2.3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące oceny działalności KRASP w 2020 r.

2.4. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w 2020 r.

- udzielenia absolutorium Prezydium KRASP

2.5. Wybory do RGNiSW

projekt uchwały

- harmonogram

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 20 listopada 2020 r., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Protokół

Prezentacje:

prof. Jerzy Woźnicki - Monitorowanie procesu wdrażania ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

prof. Krzysztof Diks - In
terpretacje PKA dotyczące praktyk studenckich

prezes Waldemar Siwiński - International Visibility Project - Badania reputacyjne uczelni do rankingów międzynarodowych

TECZKA

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

Program

sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

1.3. Informacje Przewodniczącego KRASP

 

Sesja 2

2.1.     Monitorowanie procesu wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dzieło programowe KRASP kadencji 2020-2024

2.2.     Stanowisko w sprawie Środków z Funduszu Odbudowy UE

 

Sesja 3
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.