KRASP

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego


Zdalne Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 27 sierpnia 2020 r., AGH

 

Protokół LOG IN

 

Prezentacje:

prof. Arkadiusz Mężyk: Wytyczne do organizacji procesu kształcenia w województwie śląskim w roku akademickim  2020/2021

prof. Jerzy Woźnicki:
Dokonania i dzieła kolejnych kadencji. Działania Komisji ds. Strategicznych problemów szkolnictwa wyższego w kadencji 2016-20 organizowane i wspierane przez FRP. Propozycje wstępne dotyczące prac programowych KRASP w kadencji 2020-2024

XXIII Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym
Fundacji Rektorów Polskich dla rektorów i prorektorów w kadencji 2020-24 z udziałem rektorów-seniorów kończących swoją misję


dr Wojciech Kamieniecki: Wsparcie dla uczelni w budowaniu ekosystemu innowacji

dyr Katarzyna Skowrońska: Asseco

dyr. Tomasz Psonka: Elsevier - Współpraca w Polsce

dyr. Cecylia Szymańska: Współpraca KRASP i Microsoft

prof. Jan Szmidt:
Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2019
Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016−2020

prof. Jerzy Woźnicki: Informacja nt. realizacji z udziałem KRASP, ZRUU I FRP przedsięwzięcia pn. Projekt pomocowy MNiSW-PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”

prof. Arkadiusz Mężyk: Cele i zadania KRASP (prezentacja kandydata na Przewodniczącego KRASP w kadecji 2020-2024)

 

 

TECZKA

Materiały oznaczone (*) znajdują się także w zestawie materiałów przygotowanych na posiedzenie Prezydium, udostępnionych na stronie

https://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Posiedzenia_organow_KRASP/Posiedzenia_Prezydium_KRASP

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

 projekt porządku obrad

1.5. Funkcjonowanie uczelni w warunkach niepewności spowodowanej epidemią COVID-19 – koordynacja działań w nowym roku akademickim

- Materiały dotyczące dotychczasowych działań KRASP związanych z COVID-19, a w szczególności notatki Przewodniczącego KRASP ze spotkań Zespołu ds. COVID-19, działającego pod przewodnictwem min. Wojciecha Maksymowicza, znajdują się w zakładce Koronawirus – Komunikaty

- raport „Internacjonalizacja w czasach pandemii” 

- organizacja kształcenia – propozycja rektorów uczelni śląskich

sesja 3

3.2 Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności KRASP w 2019 r.

-       wyciąg ze Statutu (*)

-       zasady audytu wewnętrznego (*)

-       sprawozdanie (*)

3.3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące oceny działalności KRASP w 2019 r

stanowisko Komisji (*)

3.4. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w 2019 r. i udzielenia absolutorium Prezydium KRASP

-       uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. (*)

-       uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP (*)

3.6. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności KRASP w kadencji 2016-2020

sprawozdanie (*)

informacje Sekretariatu

3.9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w kadencji 2016-2020

-       projekt uchwały (*)

 sesja 4

4.2. Przedstawienie procedury wyborczej

-       wyciąg ze Statutu (*)

4.14. Informacje o zbliżających się wydarzeniach

-       kalendarz wydarzeń organizowanych przez EUA

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 6 grudnia 2019 r., Politechnika Białostocka

 

Protokół LOG IN

 

Prezentacje:

min. Wojciech Maksymowicz: MNiSW – Aktualności,

prof. Jerzy Woźnicki: Wyniki prac Komisji KRASP ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego,

prof. Tomasz Szapiro: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,

prof. Tomasz Szapiro: Działania NAWA - promocja nauki w Polsce za granicą,

dr Alicja Adamczak: Zjawisko wyłudzania nienależnych opłat od użytkowników systemów ochrony własności przemysłowej w kraju i za granicą,

dr Kinga Kurowska-Wilczyńska: Navoica,

Michał Gajda: „Franco-Polish Doctoral School” oraz I Kongres Szkół Doktorskich,

Anna Grąbczewska: Zmiana w polskiej szkole. Raport Uniwersytetu Dzieci,

Tomasz Lewiński: FJK dla uczelni,

Daniel Lala, Grzegorz Pytkowski, Katarzyna Skowrońska: Asseco,

prof. Jerzy Woźnicki: Informacja o działaniach Fundacji Rektorów Polskich w 2019 r. oraz wybrane założenia programowe na 2020 r.,

prof. Jerzy Woźnicki: Współpraca KRASP z konferencją rektorów i uczelniami z Ukrainy.

 

TECZKA

 

Materiały oznaczone (*) znajdują się także w zestawie materiałów przygotowanych na posiedzenie Prezydium, udostępnionych na stronie

 

https://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Posiedzenia_organow_KRASP/Posiedzenia_Prezydium_KRASP

 

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

 

sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

-       projekt porządku obrad

1.4. Prezentacja wyników prac Komisji KRASP ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego

-      notatka z prac Komisji

-      materiał KSPSW - Propozycje zmian do ustawy w ramach nowelizacji (*)

-      materiał KSPSW - Problemy do rozważenia przez MNiSW (*)

-      materiał KSPSW - Propozycja nowelizacji ustawy w dziale Federacje (*)

1.5. Inne postulaty KRASP

-       materiał Seize our common future  (*)

-       artykuł Horizon Europe faces cuts …  (*)

-       EC technical note for Eurogroup  (*)

sesja 2

2.2. Raport RPO o molestowaniu

-        pismo RPO

-        raport RPO

2.7. seminarium „Wyzwania w ocenie jakości kształcenia – perspektywa europejska i krajowa”

-        informacja o seminarium

sesja 3

3.1. Powołanie komisji roboczych

propozycja składu komisji

3.2. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy krajowe

3.3. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy międzynarodowe

-      informacje Sekretariatu

3.5. Relacje z KRePUZ – zmiany w Statucie KRASP

-       pismo rektora Stankowskiego (2.04) (*)

-       Relacje KRASP-KRePUZ (*)

-       pismo rektora Stankowskiego (30.09) (*)

-       zmiany w Statucie (*)

-       projekt uchwały (*)

załącznik 1 załącznik 2

3.8. Kalendarz KRASP

-       Kalendarz KRASP (*)

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 31 maja 2019 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynia

Protokół LOG IN

Prezentacje:

prof. Zbigniew Błocki: Wsparcie przez NCN nowych szkół doktorskich

dr Piotr Wojtulek: Bariery rozwoju kariery młodych naukowców

prof. Marek Krawczyk: Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych 

prof. Tomasz Szapiro: Wybory do pierwszej Rady Doskonałości Naukowej

Mariusz Nowak: LUPA - wspomaganie organizacji imprez masowych

Cecylia Szymańska: Transformacja cyfrowa uczelni wyższych - Program Microsoft 

prof. Michał Bilewicz: Uniwersytet różnorodny politycznie i kulturowo czyli jak wspiąć się na naukowe szczyty

prof. Jerzy Woźnicki: Wybrane działania FRP-ISW adresowane do uczelni członkowskich KRASP (aktualnie realizowane)

Michał Gajda: Franco-Polish Winter Doctoral School – PhD Candidates workshops for the 100th anniversary of cooperation

prof. Tomasz Szapiro: Relacje z NAWA

 

TECZKA

Materiały oznaczone (*) znajdują się także w zestawie materiałów przygotowanych na posiedzenie Prezydium, udostępnionych na stronie

https://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Posiedzenia_organow_KRASP/Posiedzenia_Prezydium_KRASP

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

sesja 1

program posiedzenia

1.2. Przyjęcie porządku obrad
- projekt porządku obrad

1.6. Kształcenie nauczyieli
- stanowisko KRUPed - rozporządzenie w sprawie studiów

1.7. Wnioski z konferencji dotyczącej czasopism i wydawnictw naukowych
- program konferencji

sesja 3

3.2. Informacje Przewodniczącego KRASP o działaniach KRASP
- informacje Sekretariatu

3.5. Sprawozdanie z działalności KRASP w 2018 r.
- wyciąg ze Statutu (*)
- zasady audytu wewnętrznego (*)
- sprawozdanie

Wydrukowane sprawozdanie będzie umieszczone w materiałach uczestników posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego.

 3.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej
- stanowisko

3.7. Uchwały Zgromadzenia
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w 2018 r. (*)
- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP (*)

3.8. Informacje o inicjatywach FRP
- notatka o inicjatywach FRP

3.9. Kalendarz

 

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 16 listopada 2018 r., ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Protokół LOG IN

prezentacje:

Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0

Sporządzanie wykazów: wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Infrastruktura informatyczna dla nauki w Polsce

Infrastruktura dla e-Nauki

Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa - możliwości dla polskich uczelni

Transmisja systemu komunikacji naukowej. Otwarta Nauka: 2018 +

Otwarta Nauka - cOAlition S

TECZKA

Materiały oznaczone (*) znajdują się także w zestawie materiałów przygotowanych na posiedzenie Prezydium, udostępnionych na stronie

http://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Posiedzenia_organow_KRASP/Posiedzenia_Prezydium_KRASP

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

program posiedzenia 

sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

-       projekt porządku obrad

sesja 2

2.1. Spotkanie delegacji KRASP z komisarzem C. Moedasem - informacja

-       informacja o spotkaniu

2.4. Transformacja systemu komunikacji naukowej

-       EUA Open Access Survey - raport ogólny (prezentacja)

-       EUA Open Access Survey - Country Report dla Polski

-       EUA Roadmap on Research Assessment in the Transition to Open Science

2.5. Otwarta Nauka – cOAlition S

-       cOAlitionS preamble

-       cOAlitionS National Funders

-       mejl do min. P. Mullera

załącznik

sesja 3

3.2. Zmiany w Statucie KRASP

-       wyciąg z obecnego Statutu (*)

-       projekt nowego Statutu/zmian w Statucie – wersja z komentarzami (*)

-       projekt uchwały

załącznik 1 i załącznik 2  (*)

3.3. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP

3.5. Informacja o działaniach w sprawie wiz dla studentów-cudzoziemców 

-       notatka rektora MT ze spotkania 19.07 (*)

-       spotkanie 30.08 – agenda (*)

-       spotkanie 19.09 – agenda (*)

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 8 czerwca 2018 r., Poliechnika Koszalińska

Protokół LOG IN

prezentacje:
prof. Jerzy Woźnicki
Prace nad ustawą 2.0: Wpływ partnerów środowiskowych. Informacja o działaniach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP

prof. Tomasz Szapiro
European Universities and related issues

prof. Tomasz Szapiro
European year of cultural heritage

prof. Aleksander Bursche
DARIAH-PL - Gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?

prof. Maciej Żylicz (nieobecny na posiedzeniu)
Nowy konkurs FNP w 2018 r. dla Jednostek Naukowych. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

prof. Łukasz Sułkowski
PCG Academia - Projekty dedykowane uczelniom

Tomasz Lewiński
FJK dla uczelni

Tomasz Gol
Polskie szkoły wyższe ubezpieczone na zasadach wzajemności

 

TECZKA

Materiały oznaczone (*) znajdują się także w zestawie materiałów przygotowanych na posiedzenie Prezydium, udostępnionych na stronie

http://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Posiedzenia_organow_KRASP/Posiedzenia_Prezydium_KRASP

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

program posiedzenia

sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

-       projekt porządku obrad

1.4. Wprowadzenie do dyskusji – wkład KRASP do prac nad ustawą

ustawa i wybrane rozporządzenia (5 kwietnia 2018 r.) + poprawki (24 maja 2018 r.)

ustawa – przepisy wprowadzające (5 kwietnia 2018 r.) + poprawki (24 maja 2018 r.)

-       uwagi KRASP z 30 maja (*)

1.5. Następstwa wydarzeń na Uniwersytecie Szczecińskim

-       pismo KRASP do Premiera (*)

-       pismo Kancelarii Premiera do MSWiA (*)

-       pismo Prokuratury do rektora USz (*)

sesja 2

2.1. European University Networks

-       materiał prof. W. Banysia z posiedzenia RGNiSW (*)

-       pismo (open letter) do komisarza Carlosa Moedasa (*)

-       Distributed Excellence (*)

-       dokument Living up to the Significance of Universities for the Future of the EU (*)

2.2. DARIAH-PL - rola w strukturach europejskich

cele, misja, struktura i działalność konsorcjum DARIAH-PL

2.3. Konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

-       konkurs - materiał prasowy

2.5. Działania Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia

-       zaproszenie na seminarium

-       program seminarium

sesja 3

3.2. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy krajowe

3.3. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy międzynarodowe

informacje Sekretariatu

3.5. Sprawozdanie z działalności KRASP w 2017 r. 

-       wyciąg ze Statutu (*)

-       zasady audytu wewnętrznego (*)

sprawozdanie

Wydrukowane sprawozdanie będzie umieszczone w materiałach uczestników posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego

3.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej

stanowisko Komisji

3.7. Uchwały Zgromadzenia

-       uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w 2017 r. (*)

-       uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP (*)

_____________________________________________________________________

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 12-13 października 2017 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Protokół LOG IN

Prezentacje:
prof. T. Szapiro
O nowych wskaźnikach rankingów Perspektyw
L. Lato
IROs Forum - internacjonalizacja w praktyce administracyjnej
D. Piekut
Akademicki Związek Sportowy - Bądź sprawny i aktywny. Sport studencki 2017

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 8-9 czerwca 2017 r., Politechnika Wrocławska

Protokół LOG IN

Prezentacje:
prof. J. Woźnicki
20 lat KRASP – pozycja KRASP z perspektywy krajowej
prof. J. Woźnicki
Wyniki prac Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP
prof. W. Banyś
Uniwersytet III Generacji – Ścieżki kariery akademickiej w krajach UE – nowa ścieżka kariery akademickiej w Polsce
M. Gajda
Projekt założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym – Doktorat 2.0
prof. Z. Błocki
Centra Doskonałości Dioscuri
R. Kamiński (PARP)
Baza Usług Rozwojowych zasady funkcjonowania oraz korzyści dla uczelni
prof. J. Filek
Wsparcie edukacyjne studentów z niepełnosprawnością

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 18 listopada 2016 r., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Protokół  LOG IN

Prezentacje: 
prof. J. Rużyłło
Polityka kadrowa w badawczych uniwersytetach amerykańskich – na przykładzie Penn State University
dr P. Rzodkiewicz
FJK dla uczelni
A. Dunaj
Absolwent uczelni bliżej rynku pracy
W. Mundt
Stowarzyszenie PR i promocji uczelni polskich PRom
prof. J. Woźnicki
Rola KRASP w działaniach na rzecz zmian systemowych w szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce – wczoraj, dziś, jutro. Działalność programowa
prof. J. Woźnicki
Zadania, tryb i uwarunkowania działania Komisji ds. strategicznych problemów szkolnictwa wyższego KRASP w kadencji 2016-20
prof. M. Karoński
Narodowe Centrum Nauki
prof. T. Szapiro
Komisja ds. Akredytacji i Rankingów. Uwagi nt. działania komisji

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

2012-2016

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 3-4 czerwca 2016 r., Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska

Protokół LOG IN

Prezentacje:
T. Siek, P. Mikuła – Deloitte
Najważniejsze aktualne kwestie podatkowe w uczelniach
prof. M. Niezgódka
Otwarta nauka – sytuacja w Polsce na tle trendów europejskich
T. Psonka – Elsevier
Finansowanie i współpraca międzynarodowa a cytowalność uczelni
A. Zawistowska – TUW PZU
Zasada wzajemności w ubezpieczaniu szkół wyższych
J. Brdulak
Informacja o inicjatywach Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia
prof. J. Woźnicki
Informacja o działaniach Fundacji Rektorów Polskich
W. Siwiński
Study in Poland

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.